Visie en Missie Stichting Vitamine Z

De World Health Organisation (WHO) voorspelt dat in 2020 depressie volksziekte nummer 1 zal zijn in ontwikkelde landen zoals Nederland. Een ontwikkeling die blijkbaar hoort bij de meer westerse welvaartslanden. In boeken van Dirk de Wachter, Alain de Botton en Paul Verhaeghe wordt dit verschijnsel verklaard als gevolg van onze prestatiemaatschappij. Paul Verhaeghe schrijft: “Wie geen succes heeft, faalt in de ogen van de maatschappij. De dwang naar succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies van zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit.”[1] Succes en perfectie zijn de norm geworden en bovendien een persoonlijke keuze, hetgeen voor velen niet vol te houden is en ongelukkig maakt. In andere woorden: wanneer je niet voldoet aan de norm van succesvol zijn, dan faal je als persoon. De heersende opvatting van geluk lijkt dus niet zo gezond te zijn.

Een andere trend die daarbij hoort is dat door de monopolie van het succes activiteiten zoals kunst, zingeving en filosofie, sneller naar de marges worden gedreven. Dit terwijl hierin juist de feilbaarheid en kwetsbaarheid van het leven kan worden verkend. In een maatschappij waarin succes de norm is, zijn dit belangrijke bronnen voor een gezonde levenshouding omdat ze de andere kant van het leven kunnen belichten. Want het leven bestaat niet alleen maar uit succes en geluk. Een mens komt ook verlies tegen, falen, eenzaamheid en twijfel: menselijke eigenschappen waar we ook mee moeten leren omgaan en die niet genegeerd moeten worden.

Stichting Vitamine Z laat zien dat het ook anders kan door deze thema’s uit de taboesfeer te halen, mede door gebruik te maken van kunst, cultuur en filosofie. Hiermee beoogt Vitamine Z hen weer vertrouwd te maken met de andere kant van het leven. Op deze manier ontwikkelen ze meer weerbaarheid voor de minder gelukkige en niet succesvolle kanten van het leven en groeien ze in autonomie doordat ze weer zicht krijgen op hun eigen drijfveren.

Veel jongvolwassenen bezoeken festivals en evenementen waarbij vermaak, muziek en cultuur centraal staan. Dit zijn vormen die aansluiten bij de belevingswereld van deze doelgroep. Daarom kiest Vitamine Z ervoor om onderbelichte levensthema’s ook in die vorm aan te bieden en samenwerking te zoeken met organisaties en ondernemers in de kunst- en cultuursector.

De stichting richt zich op jongvolwassenen tussen 18 en 32 jaar, omdat zij zich, wat dit thema betreft, in een cruciale levensfase bevinden. De wereld ligt aan hun voeten, ze moeten de juiste studie kiezen en een goede baan vinden. Iedereen kijkt vol verwachting toe, klaar om te applaudisseren. Hierin worden ze geconfronteerd met de grenzen van hun kunnen en onzekerheden van het bestaan. Vitamine Z is daarin voor hen een bron van inspiratie en ondersteuning. Een proeftuin waarin de geest wordt geprikkeld en geoefend, waardoor de nodige flexibiliteit ontstaat en een realistische verhouding tot het leven in haar verscheidenheid.

Als in 2020 depressie volksziekte nummer één is, is Vitamine Z het antidepressivum voor jongvolwassenen en jongeren. Ons doel is een toegankelijk platform te zijn waar men leert omgaan met het leven in al haar facetten en een gezonde levenshouding ontwikkelt.

Franciscus Simeon Karsten
Oprichter Vitamine Z

[1] Verhaeghe, P., Identiteit, 2012