Vitamine Z is een stichting met een sociaal-maatschappelijk doel. De organisatie draait vrijwel geheel op vrijwilligers. Om onze boodschap te verkondigen, hebben we geld nodig. Voor het neerzetten van mooie evenementen natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld voor online en offline campagnes om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen over kwetsbaarheid en imperfectie.

Stichting Vitamine Z heeft de ANBI-status: we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat je onder voorwaarden een gift aan ons mag aftrekken van de belasting. Met name periodieke giften zijn gunstig. Lees erover op de site van de Belastingdienst. We kunnen jouw gift goed gebruiken om onze boodschap van kwetsbaarheid en imperfectie uit te dragen!

Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers om samen sterker te staan. Interesse? Mail info@vitamine-z.nl en doe mee!

IBAN: NL63 TRIO 0212 4302 62
Stichting Vitamine Z, Amsterdam
o.v.v. "Gift"