ER IS EEN KLOOF ONTSTAAN TUSSEN WIE WE DENKEN TE MOETEN ZIJN EN WIE WE DAADWERKELIJK ZIJN. WE MOETEN PERFECTER ZIJN DAN MOGELIJK IS, WAARDOOR WE ALLEMAAL ONGELUKKIGE GELUKSZOEKERS WORDEN. HET COLLECTIEF VOOR IMPERFECTIE VRAAGT AANDACHT VOOR HET MAATSCHAPPELIJKE PROBLEEM DAT ONS ALLEMAAL AANGAAT.

Onze missie

In een maatschappij waarin perfectie hoogtij viert en burn-out en depressie volksziekte nummer 1 zijn, gaan wij met de jaarlijkse Dag van de Imperfectie tegenwicht bieden aan de ongezonde druk die het streven naar perfectie ons oplegt. We gaan concrete ruimte(s)* creëren waarbinnen imperfectie beleefd en gedeeld kan worden. Hiermee zetten we een belangrijke stap op de weg naar een gezondere samenleving.

Volg ons via facebook

Wat doen we?

We gaan op zoek naar praktische oplossingen voor burn-outs, depressies en andere toenemende psychische klachten. We willen ruimtes zoeken en creëren in organisaties en op openbare plekken, waar op een gezonde manier beleefd kan worden. Bestaan die ruimtes al, hoe belangrijk achten we ze en hoe moeten ze eruit komen te zien?

Op de Dag van de Imperfectie ondertekende het Collectief voor Imperfectie een pledge waarin we beloven aandacht te blijven geven aan onze missie en de praktische uitvoering ervan. We nodigen iedereen uit om zich hierbij aan te sluiten.

Pledge

Op 25 november hebben de 9 organisaties een pledge getekend. In deze pledge beloven we elkaar te blijven werken aan het creëren van ruimte voor imperfectie en zullen we in 2020 een nieuwe dag van de imperfectie organiseren.

Lees de volledige tekst van onze pledge op de website  van alles is gezondheid.

Dag van de Imperfectie 2019 met Dirk de Wachter

Partners van het Collectief: