Debat 1: Technocrazy

Sprekers
Marjolein Lanzing PhD – TU Eindhoven/UvA
Elize de Mul PhD – Universiteit Leiden
Shannon Spruit PhD – TU Delft

Moderator Bart van der Sloot


Hoe crazy is de technocratie waarin we leven?

Dit wordt door drie denkers uit de doeken gedaan. Elize doet onderzoek naar de invloed van technologie op identiteit en privacy en neemt hedendaagse praktijken als selfies en internet memes onder de loep. Marjolein en Shannon doen onderzoek naar de ethische implicaties van specifieke nieuwe technologieën. Marjolein kan ons vertellen wat facebook met ons begrip van intimiteit en vriendschap doet; Shannon richt zich op de risico’s van nano-technologie en laat zien hoe kunst onze ethische reflectie op technologieën aan kan wakkeren.

Deze deskundigen zullen met elkaar maar vooral ook met jullie bespreken hoe de huidige technologie ons veranderd en wat de beloftes en risico’s hier van zijn.