Het bestuur van Stichting Vitamine Z bestaat uit:

Etrona van der Heijden (voorzitter)
Arthur Modderkolk (penningmeester)
Casper Vuurmans (secretaris)
Mascha Ihwe (bestuurslid)

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit. Contact opnemen kan via bestuur@vitamine-z.nl

Book your tickets